Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd Spółki

 

                 Zarząd jest statutowym organem spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, który działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komu­nalnej oraz zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Zarządu.

  ZARZĄD SPÓŁKI STANOWIĄ:

 

Michał Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Zbigniew Cierpiał - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

Ewelina Balt - Członek Zarządu, Dyrektor Produkcyjno - Handlowy

 

             Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę i zarządza jej majątkiem.

 

             Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków  Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

             Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki  uprawnione są również osoby działające na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw.

 

 

 

 

 


 

Metryczka
 • opublikowano:
  02-12-2003 13:11
  przez: Małgorzata Zalewska
 • zmodyfikowano:
  15-04-2019 10:26
  przez: Małgorzata Zalewska
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 3777
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl