Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdów do czyszczenia oraz inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej TI.261.17.2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdów do czyszczenia oraz inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Dokumentacja przetargowa wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/356857

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2020
  przez: Przewodniczący komisji przetargowej Marek Jończyk
 • opublikowano:
  17-06-2020 14:15
  przez: Artur Połys
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 301
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl