Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z przebudową kotłowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Blachownia TI.261.40.2021

Strona archiwalna

 

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu z przebudową kotłowni oraz przebudową wewnętrznej instalacji C.O. i C.W.U. na potrzeby budynku socjalno-technologicznego oraz budynku oczyszczania mechanicznego na terenie Oczyszczalni Ścieków Blachownia.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.40.2021
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.
Okres realizacji – do 01.04.2022r. do 30.06.2022r
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest