Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Leasing operacyjny pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną TI.261.06.2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka  Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42- 202 Częstochowa ul. Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na "Leasing operacyjny z opcją wykupu  pojazdu specjalnego, dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną" (znak sprawy TI.261.06.2022).

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.376 ust.1 pkt 1w zw. z art. 378 ust1 w zw. art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.

Dokumentacja przetargowa wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/603686