Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywna sprzedaż paliw, dokonywana w sposób ciągły do pojazdów i przenośnych zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych Zamawiającego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Wykonawcy TI.261.20.2022

Strona archiwalna

 

Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji

Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na sukcesywną sprzedaż paliw, dokonywaną w sposób ciągły do pojazdów i przenośnych zbiorników służących do przechowywania paliwa do spalinowych urządzeń technicznych Zamawiającego, realizowaną w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Wykonawcy.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.20.2022.

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod  adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest