Przejdź do treści strony
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie Biuletyn Informacji Publicznej

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach  kierujemy  się  troską  o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i  zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe  doskonalenie  naszej  działalności  i  wymagania  zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

 • świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
 • spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
 • poprawę efektywności działalności środowiskowej,
 • odpowiedzialny dobór dostawców,
 • zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych,  zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
 • systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
 • udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

  Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do  utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

DEKLARACJA POLITYKI ZSZ

ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD

PROTOKOŁEM  NR 13/18 Z DN. 24.05.2018 R.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 24-05-2018
 • zmodyfikowano:
  16-08-2018 10:32
  przez: Małgorzata Zalewska
 • podmiot udostępniający:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
  odwiedzin: 2336
Dane jednostki:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa
ul. Jaskrowska 14/20
NIP: 573-000-38-41 REGON: 150354701

Dane kontaktowe:

tel.: 34 377 31 99
fax: 34 365 15 82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl