Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarząd Spółki

 

                 Zarząd jest statutowym organem spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, który działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komu­nalnej oraz zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Zarządu.

  ZARZĄD SPÓŁKI STANOWIĄ:

 

Michał Król - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Zbigniew Cierpiał - Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

Ewelina Balt - Członek Zarządu, Dyrektor Produkcyjno - Handlowy

 

             Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje Spółkę i zarządza jej majątkiem.

 

             Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków  Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

             Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki  uprawnione są również osoby działające na podstawie i w zakresie udzielonych pełnomocnictw.