Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej na sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa - TI.261.11.2019

Strona archiwalna

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na sprzedaż i dostawy materiałów eksploatacyjnych do renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą długiego rękawa.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwaną dalej „ustawą” - (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest poprzez platformę zakupową Open Nexus. Szczegóły postepowania wraz z dokumentacja przetargową dostępne są na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/251862

PDFOgłoszenie 2019S 167-409693-pl.pdf (127,71KB)
PDFtom I - IDW.pdf (609,65KB)
PDFtom II - wzór umowy.pdf (186,58KB)
PDFtom III - opis przedmiotu zamówienia.pdf (43,45KB)
DOCXZałącznik nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ.docx (26,20KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ (JEDZ).doc (182,50KB)
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf (1,13MB)
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf (30,76KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (191,97KB)

PDF11 informacja o wyborze oferty.pdf (129,79KB)