Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdów do czyszczenia oraz inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej TI.261.17.2020

Strona archiwalna

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu pojazdów do czyszczenia oraz inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej”.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

Dokumentacja przetargowa wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/356857