Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Leasing operacyjny samochodu z zabudowanym robotem hydraulicznym frezującym TI.261.06.2021

Strona archiwalna

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie z siedzibą 42-202 Częstochowa,
ul Jaskrowska 14/20 ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing operacyjny z opcją wykupu samochodu specjalistycznego z zabudowanym hydraulicznym robotem frezującym”. (znak sprawy TI.261.06.2021) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 376 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 378 ust. 1 w zw. art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) Dokumentacja przetargowa wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/437109