Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naprawy nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnej TI.261.08.2021

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail: inwestycje@pwik.czest.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na naprawę nawierzchni drogowej po awariach sieci wodno-kanalizacyjnych wraz z regulacją uzbrojenia, w Częstochowie oraz w powiecie częstochowskim i kłobuckim na okres jednego roku.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.08.2021
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest