Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie koncepcji modernizacji stacji produkującej wodę pitną Mirów TI.261.21.2021

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail:

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie koncepcji generalnej modernizacji stacji produkującej wodę pitną MIRÓW zlokalizowanej w Częstochowie, ul. Mirowska 247/261.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.21.2021
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest