Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa łączników do rur TI.261.07.2022

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail: 
 

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę fabrycznie nowych łączników do rur żeliwnych, stalowych, AC,PCV i PE.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.07.2022.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie.
Okres realizacji: 6 miesięcy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest