Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż i dostawa żeliwnych skrzynek ulicznych i pokryw TI.261.22.2022

Strona archiwalna

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
www.pwik.czest.pl, e-mail:
 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym na sprzedaż i dostawę żeliwnych skrzynek ulicznych i pokryw.

 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TI.261.22.2022.

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.

Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest