Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie służy mieszkańcom gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie poprzez świadczenie usług w zakresie produkcji i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

We wszystkich działaniach  kierujemy  się  troską  o zdrowie ludzi, zachowanie zasobów wodnych oraz odpowiedzialnością za stan środowiska przyrodniczego prowadząc przy tym bieżący dialog z naszymi klientami i partnerami.

W prowadzonej działalności zapewniamy spełnianie wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego systemy zarządzania jakością ISO 9001 i  zarządzania środowiskowego ISO 14001, rozszerzonego o wymagania europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Zadowolenie klientów, ciągłe  doskonalenie  naszej  działalności  i  wymagania  zrównoważonego rozwoju zapewniamy poprzez:

  • świadczenie usług i obsługę klientów na coraz wyższym poziomie,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych oraz wymagań klientów do realizacji których Spółka się zobowiązała,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz doskonalenie potencjału technologicznego i technicznego Spółki,
  • poprawę efektywności działalności środowiskowej,
  • odpowiedzialny dobór dostawców,
  • zmniejszanie bezpośrednich i pośrednich oddziaływań środowiskowych, w tym strat wody w procesie dystrybucji, ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach oczyszczonych,  zużycia energii, ilości wytwarzanych odpadów itp.,
  • systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników i stron zainteresowanych oraz zwiększanie znaczenia świadomości w systemie zarządzania,
  • udostępnianie wszystkim zainteresowanym informacji o oddziaływaniu Spółki na środowisko przyrodnicze.

    Zarząd Spółki zapewnia niezbędne zasoby do  utrzymania i ciągłego doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, a także zobowiązuje pracowników Spółki oraz podwykonawców do stosowania postanowień niniejszej Polityki.

DEKLARACJA POLITYKI ZSZ

ZATWIERDZONA PRZEZ ZARZĄD

PROTOKOŁEM  NR 13/18 Z DN. 24.05.2018 R.